SZYBKI KONTAKT: 22-877-36-50

ban_24w ban_24w ban_24w

WSZYSTKIE RODZAJE BADAŃ - KAŻDY RODZAJ POJAZDU
             BEZ ZAPISÓW                 BEZ KOLEJKI

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, PRZYCZEPA (NACZEPA) o dmc powyżej 3,5 tony - termin badania technicznego.

Okresowe badanie techniczne samochodu ciężarowego, przyczepy (naczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Termin ten wynosi:

-   nowego pojazdu - 1 rok od daty pierwszej rejestracji,

-   następnie              - 1 rok od daty przeprowadzonego badania okresowego.

PRZYCZEPA (NACZEPA) o dmc do 3,5 tony - termin badania technicznego.

Okresowe badanie techniczne przyczepy (naczepy) należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Przyczepa lekka (w tym produkcji własnej - "SAM"), to jest przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 750 kg, nie podlega okresowym badaniom technicznym. Termin następnego okresowego badania technicznego przyczep o dmc powyżej 0,75 tony wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Terminy te wynoszą odpowienio:

-   nowej          - 3 lata od daty pierwszej rejestracji,

-   następnie   - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty przeprowadzenia badania okresowego,

-   następnie   - 1 rok od daty przeprowadzonego badania okresowego.

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez POLICJĘ.

Jeżeli dowód został zabrany za brak badań technicznych przeprowadza się okresowe badanie.

Jeżeli dowód został zatrzymany za usterkę (np. zużyte opony, pękniętą szybę) przeprowadza się badanie w zakresie opisanym w skierowaniu.