SZYBKI KONTAKT: 22-877-36-50

ban_24w ban_24w ban_24w

WSZYSTKIE RODZAJE BADAŃ - KAŻDY RODZAJ POJAZDU
             BEZ ZAPISÓW                 BEZ KOLEJKI

AUTOBUSY

AUTOBUS - termin badania technicznego.

Okresowe badanie techniczne autobusu należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Termin badania dla autobusu niezależnie od ilości miejsc i jego podrodzaju, wynosi:

-   nowego pojazdu - 1 rok od daty pierwszej rejestracji,

-   następnie              - 6 mieisęcy od daty przeprowadzonego badania okresowego.

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez POLICJĘ.

Jeżeli dowód został zabrany za brak badań technicznych przeprowadza się okresowe badanie.

Jeżeli dowód został zatrzymany za usterkę (np. zużyte opony, pękniętą szybę) przeprowadza się badanie w zakresie opisanym w skierowaniu.