SZYBKI KONTAKT: 22-877-36-50

ban_24w ban_24w ban_24w

WSZYSTKIE RODZAJE BADAŃ - KAŻDY RODZAJ POJAZDU
             BEZ ZAPISÓW                 BEZ KOLEJKI

INNE POJAZDY

POJAZD ZABYTKOWY - termin badania technicznego.

Pojazd zabytkowy, niezależnie czy jest to motocykl zabytkowy, samochód zabytkowy, czy jakikolwiek inny, nie podlega okresowym badaniom technicznym z jednym zastrzeżeniem.

Pojazd zabytkowy służący do zarobkowego transportu drogowego, na przykład do przewozu osób, podlega corocznemu badaniu technicznemu.

POJAZD marki "SAM" - termin technicznego.

Pojazd własnej produkcji "SAM", dopuszczony do ruchu, niezależnie pod rodzaju pojazdu, z wyjątkiem przyczepy lekkiej i autobusu, podlega corocznemu badaniu technicznemu.

Przyczepa lekka marki "SAM" nie podlega okresowym badaniom technicznym.

Autobus marki "SAM" podlega badaniu okresowemu co 6 miesięcy.

POJAZD SPECJALNY - termin badania technicznego.

Przyczepa lekka specjalna o dopuszczlnej masie całkowitej (dmc) do 750 kg - nie podlega okresowym badaniom technicznym.

Przyczepa (naczepa) specjalna o dopuszczlnej masie całkowitej (dmc) powyżej 750 kg ale nie przekraczającej 3,5 tony podlega badaniu w terminach jak dla przyczepy ciężarowej.

Wszystkie inne pojazdy pojazdy specjalne podlegają corocznym badaniom technicznym.

CIĄGNIK ROLNICZY, PRZYCZEPA ROLNICZA - termin badania technicznego.

Okresowe badanie techniczne motoroweru należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Terminy te wynoszą odpowienio:

- nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji,

- następnie     - 2 lata od daty przeprowadzonego badania.