SZYBKI KONTAKT: 22-877-36-50

INFORMACJE

LICZNIK ODWIEDZIN

DOWÓD REJESTRACYJNY - zatrzymany przez Policję

icon1W trakcie kontroli drogowej, Policja (i nie tylko) może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, wydając pokwitowanie. W pokwitowaniu policjant określa przyczynę zatrzymania dowodu rejestracyjnego oraz czy pojazd może i przez jaki okres (do 7 dniu), uczestniczyć w ruchu drogowym. Przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego może być: 

 

  • brak aktualnego badania technicznego,
  • usterka techniczna - zużyta opona, pęknięta szyba czołowa, nieprawidłowe oklejenie szyb folią, spaliny, wycieki płynów, itd.
  • uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji drogowej, tzw. "stłuczki", w trakcie której zostały uszkodzone niektóre elementy pojazdu mające wpływ na bezpieczeństwo - niesprawne oświetlenie, uszkodzone lusterko, pęknięta szyba, itd.
  • uszkodzenia pojazdu na skutek wypadku drogowego, w trakcie którego uszkodzone zostały zasadnicze elementy nośne pojazdu - rama, podłoga, nadwozie mogące spowodować zagrożenie w ruchu drogowym.

W celu "odzyskania" dowodu rejestracyjnego należy, po usunięciu przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego, udać się na Stację Kontroli Pojazdów z pokwitowaniem policyjnym i wykonać odpowiednie badanie techniczne. Badanie takie wykonywane jest w zakresie określonym w pokwitowaniu. Po uzykaniu pozytywnego wyniku badania, z wystawinym przez stację zaświadczeniem, można udać się po odbiór dowodu rejestracyjnego. 

Bardzo ważną sprawą, w przypadkach dotyczących dwóch ostatnich punktów, jest rozróżnienie przez policjanta, czy pojazd uczestniczył w "stłuczce" skutkującej drobnymi uszkodzeniami, czy w wypadku w którym poważnemu uszkodzeniu uległy elementy nośne pojazdu. Jest to ważne ze względu na poźniejsze, po wykonaniu naprawy, odpowiednie badanie techniczne - jego zakres, a co za tym idzie i koszt.