SZYBKI KONTAKT: 22-877-36-50

INFORMACJE

LICZNIK ODWIEDZIN

CENNIK BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Ceny brutto - nie zawierają opłaty ewidencyjnej w wysokości 1,oo PLN pobieranej w momencie wpisu do dowodu rejestracyjnego terminu następnego badania.

Lp. Wyszczególnienie Cena
  Badania okresowe
1 Motorower 50,00
2 Motocykl 62,00
 3 Pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w. 98,00
 4 Samochodowy inny (quad) 98,00
 5 Samochód osobowy (bez instalacji gazowej) 98,00
 6 Samochód osobowy (z zamontowaną instalacją gazową) 161,00
 7 Autobus do 15 miejsc  98,00
8 Autobus powyżej 15 miejsc 199,00
9 Samochód ciężarowy, specjalny do 3,5 t 98,00
10 Samochód ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy do 16 t 153,00
11 Samochód ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy powyżej 16 t 176,00
12 Przyczepa (naczepa) ciężarowa, specjalna do 3,5 t 78,00
13 Przyczepa (naczepa) ciężarowa, specjalna do 16 t 163,00
14 Przyczepa (naczepa) ciężarowa, specjalna powyżej 16 t 177,00
15 Ciągnik rolniczy, leśny 62,00
16 Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t 40,00
17 Przyczepa ciężarowa rolnicza do 6,0 t 50,00
18 Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6,0 t 70,00
19 Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
Badania dodatkowych warunków technicznych
20 Pojazd przeznaczony do wykonywania czynności na drodze 21,00
 21 Samochód ciężarowy, przyczepa rolnicza do przewozu osób 48,00
 22 Pojazd przystosowany do zasilania gazem  63,00
 23 Pojazd wyposażony w "HAK" 35,00
 24 Autobus miejski lub szkolny 41,00
Badania dodatkowe
 25 Pojazd do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) 85,00
 26 Autobus, który może się poruszać 100 km/h (BUS-100) 126,00
 27 Pojazd w którym dokonano zmian konstrukcyjnych (zmiana danych) 82,00
 28 Pojazd, który ma być używany jako taksówka 42,00
 29 Pojazd do nauki jazdy i egzaminu 48,00
 30 Pojazd uprzywilejowany 50,00
 31 warunków w międzynarodowym transporcie drogowym 120,00
Badania dodatkowe pojazdu skierowanego
 32 zagrażającego bezpieczeństwu lub środowisku (za każdy układ) 20,00
 33 po wypadku (w którym zostały uszkodzone elementy nośne) 94,00
 34 po naprawie na skutek kolizji  50,00
 35 w celu identyfikacji lub ustalenia danych 60,00
Inne czynności
 36 Wykonanie numeru ramy, podwozia lub nadwozia 49,00
 37 Wykonanie tabliczki znamionowej 36,00

UWAGA : do ceny należy dodać 1,00 złoty opłaty na CEPIK.